Välkommen!

Det här är nätverket för dig som är intresserad av systematisk litteratursökning inom olika vetenskapliga ämnesområden. I nätverket har vi föreläsningar, workshops, möten och nätverksträffar i vår gemensamma arbetsyta i Microsoft Teams. Som medlem har du möjlighet att aktivt bidra med egna erfarenheter eller luta dig tillbaka och ta del av andras. Nätverket består idag av både nybörjare och experter som tillsammans utforskar allt från metoder till olika typer av söktermer och specifika organisationserfarenheter.

”Som ny inom arbetet med systematiska litteratursökningar är jag jätteglad för denna grupp. Både för föreläsningarna och möjligheten att ställa frågor och få bra och användbara svar av duktiga kollegor.”  
”Toppen att nätverket finns och att man kan ha ett enkelt utbyte med andra informationsspecialister samt lära av varandra!”